Formular de candidatură

Informația pe care ne-o furnizați va fi cunoscută de departamentul local de Resurse Umane în scopul evaluării aplicației dumneavoastră și de echipa noastră regională în scop de analiză. Pentru mai multe informații privind modul în care procesăm datele dumneavoastră personale, vă rugăm să citiți Politica noastră de Confidențialitate.

JobForm RO

page RO

|

Datele dvs.
Notificare de confidențialitate a solicitantului de locuri de muncă

1.    Introducere
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA și entitățile sale afiliate (împreună,  "FMC"  sau "Compania")  se  angajează să protejeze informațiile personale pe care le veți transmite către noi și pe care le colectăm în timpul unui proces de recrutare. Scopul acestei Notificări de confidențialitate  ("Notificarea") este de a vă oferi informații despre ce informații personale colectăm, utilizăm, transferăm și dezvăluim, și de ce, în contextul revizuirii cererii dumneavoastră.

FMC operează în multe țări diferite. Unele dintre aceste țări au legi legate de colectarea, utilizarea, transferul și divulgarea informațiilor personale ale persoanelor fizice, inclusiv solicitanții de locuri de muncă. Luăm aceste obligații foarte în serios și ne angajăm  să vă protejăm confidențialitatea.

Dacă aveți întrebări suplimentare, vă rugăm să contactați responsabilul nostru local pe probleme de confidențialitate sau persoana de contact pe probleme de confidențialitate prin trimiterea unui email la adresa: data.privacy.romania@fmc-ag.com.

2.    Ce informații despre dumneavoastră, utilizăm, transferăm și divulgăm, și de ce
Atunci când aplicați pentru un post la FMC,  veți transmite unele informații personale către FMC, iar FMC va colecta informații despre dumneavoastră. Aceste date vor fi prelucrate de FMC în cadrul entității locale care a înregistrat postul vacant și în cadrul altor entități în scopurile lor, astfel cum sunt detaliate în prezenta Notificare.

Ne referim la astfel de informații de identificare prin sintagma "Informații cu Caracter Personal". Pentru informații mai specifice cu privire la ce Informații cu Caracter Personal despre dumneavoastră poate colecta, utiliza, transfera și dezvălui Compania, precum și scopurile pentru care acestea pot fi colectate, utilizate, transferate și divulgate, vă rugăm să consultați sfârșitul prezentei  Notificări.

FMC va colecta și prelucra Informațiile cu Caracter  Personal în cazul în care este necesar  să vă fie evaluate  abilitățile profesionale și dacă  acestea se vor potrivi cu rolul pentru care aplicați,  sau orice alt rol, în scopul de a face pașii corespunzători, la cererea dumneavoastră, înainte de a intra într-un potențial raport de  muncă cu dumneavoastră, cu consimțământul dumneavoastră în situațiile specifice, în cazurile în care reprezintă o obligație legală (inclusiv obligații legale ca și companie și viitor angajator) sau în scopuri legate de pretenții legale și/sau în cazul în care este necesar pentru îndeplinirea intereselor legitime de afaceri și nu există niciun impact nejustificat asupra  intereselor sau drepturilor solicitanților de locuri de muncă. FMC  va transfera și prelucra, de asemenea,  Informațiile cu Caracter Personal ale solicitanților și ale angajaților în scopuri de afaceri ale FMC, inclusiv pentru a gestiona centralizarea activităților de prelucrare a datelor și efectuării de verificări, în măsura în care există un interes legitim în acest sens.  

Compania se angajează să nu utilizeze Informațiile cu Caracter Personal în orice alt scop incompatibil cu scopurile descrise în prezenta Notificare, cu excepția cazului în care acestea sunt cerute sau permise de lege sau aprobate de dumneavoastră.

Dacă ne furnizați Informații cu Caracter Personal ale unei recomandări sau ale oricărei alte persoane ca parte a cererii dumneavoastră, este responsabilitatea dumneavoastră să notificați persoana respectivă și să obțineți consimțământul acesteia înainte de a ne furniza informațiile și, de asemenea, să obțineți consimțământul pentru a putea contacta acea persoană.

3.    Transferul și utilizarea Informațiilor cu Caracter Personal
Având în vedere natura globală a  operațiunilor  FMC, FMC  poate divulga Informații cu Caracter Personal personalului și departamentelor din întregul grup FMC pentru a îndeplini scopurile descrise la sfârșitul prezentei Notificări.  Aceasta poate include transferul Informațiilor cu Caracter Personal către alte entități juridice  dintr-o țară, către alte țări (inclusiv alte țări decât cea în care vă aflați care au un regim de protecție a datelor diferit de cel din țara în care vă aflați).  Dacă vă aflați în Spațiul Economic European ("SEE"), aceasta poate include țări din afara SEE.  Pentru o listă a companiilor care pot procesa și utiliza informații personale vă rugăm accesați FME_Annual_Report_2019.pdf. Vă rugăm să rețineți că  legislația privind protecția datelor nu este consecventă  pentru  fiecare  țară  în care  datele ar putea fi  transferate. Cu toate acestea, transferul datelor dumneavoastră în afara SEE se bazează pe un acord strict de transfer de date în conformitate cu clauzele contractuale standard ale UE, care asigură măsuri contractuale adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

In toate cazurile de partajare și transfer de Informații cu Caracter Personal în cadrul FMC, accesul la Informațiile cu Caracter Personal va fi limitat la acele persoane care au nevoie să cunoască informațiile în scopurile descrise la sfârșitul prezentei Notificări. Aceasta  poate include managerul (managerii) angajator, personalul din departamentele de Resurse Umane, IT, Conformitate, Juridic, Finanțe și Audit Intern.

În unele cazuri, FMC poate utiliza, de asemenea, un terț recrutor sau un furnizor de servicii pentru a ajuta la recrutare. În acest caz, Informațiile cu Caracter Personal pot fi primite sau puse la dispoziția unei terțe părți neafiliate. Pentru o listă a categoriilor de terțe părți neafiliate, vă rugăm să consultați sfârșitul prezentei Notificări. Unele dintre aceste terțe părți vor fi situate în afara jurisdicției dumneavoastră, inclusiv Statele Unite ale Americii. Informațiile cu Caracter Personal sunt partajate cu terți furnizori de servicii și consilieri profesioniști pe baza unor garanții contractuale adecvate menite să protejeze confidențialitatea și securitatea Informațiilor cu Caracter Personal, iar acești furnizori de servicii sunt obligați prin contract să utilizeze Informațiile cu Caracter Personal doar pentru furnizarea de servicii Companiei și afiliaților săi și să facă acest lucru în conformitate cu legislația aplicabilă.

4.    Securitatea datelor
Compania va lua măsurile corespunzătoare pentru a proteja Informațiile cu Caracter Personal care sunt în concordanță cu legile și reglementările aplicabile privind confidențialitatea și securitatea datelor, inclusiv solicitarea furnizorilor de servicii de a utiliza măsurile adecvate pentru a proteja confidențialitatea și securitatea Informațiilor cu Caracter Personal.

5.    Integritatea datelor și păstrarea datelor
Compania ia măsuri rezonabile pentru a se asigura că Informațiile cu Caracter Personal  prelucrate sunt adecvate pentru utilizarea sa preconizată și că sunt exacte și complete pentru atingerea scopurilor descrise în prezenta Notificare.
În cazul în care cererea are ca rezultat angajarea,  Informațiile cu Caracter Personal  pe  care le-ați împărtășit și pe care le-am colectat în legătură cu cererea dumneavoastră pot fi încorporate în sistemele noastre de resurse umane și vor fi înregistrate ca parte a dosarului dumneavoastră de angajat și utilizate pentru gestionarea și executarea relației de muncă,  inclusiv  procesul de inițiere. Veți fi informat separat cu privire la activitățile noastre de control și prelucrare a datelor prin intermediul Notificării noastre Privind Confidențialitatea Angajaților.
Chiar și în cazul în care cererea nu are ca rezultat o angajare,  vom  păstra și stoca documentele dumneavoastră de cerere și Informații cu Caracter Personal timp de 6 luni de la finalizarea procesului de selecție respectiv sau, în cazul în care cererea nu este pentru un anumit post vacant, timp de 6 luni de la data depunerii cererii. De asemenea, vă putem solicita consimțământul pentru a stoca documentele de candidatură în așa-numitul grup de talente și candidați și a le păstra pentru încă 3 luni. Dacă nu răspundeți la o astfel de solicitare în termen de 14 zile, documentele de candidatură – după cum s-a menționat mai sus - vor fi stocate timp de 6 luni de la finalizarea procesului de solicitare sau recrutare respectiv.
Dacă sunteți de acord cu stocarea în grupul de candidați sau de talente, vi se va cere din nou consimțământul prin email după 3 luni dacă documentele dumneavoastră de candidatură ar putea fi păstrate pentru încă 3 luni. Dacă confirmați această solicitare, documentele dumneavoastră de candidatură vor fi stocate pentru încă 3 luni. Dacă nu răspundeți la o astfel de solicitare în termen de 14 zile, documentele de candidatură vor fi șterse.

6.    Drepturile solicitanților
Aveți dreptul de a vă accesa Informațiile cu Caracter Personal, dreptul de a corecta informațiile personale inexacte, dreptul de a șterge Informațiile dumneavoastră cu Caracter Personal în anumite circumstanțe și dreptul de a primi Informațiile cu Caracter Personal pe care le-ați furnizat Companiei într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat pentru a putea fi transmis mai departe de către dumneavoastră către un alt angajator sau altă entitate, fără obstacole din partea FMC. Dacă doriți să exercitați oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați la Recrutare.Romania@fmc-ag.com. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că anumite Informații cu Caracter Personal pot fi scutite de astfel de solicitări de acces, corectare și ștergere în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor sau cu alte legi și reglementări.

În măsura în care datele dumneavoastră sunt prelucrate în conformitate cu reglementările Uniunii Europene,  puteti, de asemenea, să depuneți o plângere la  autoritatea competentă de supraveghere a protecției datelor (de exemplu,  edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).

Tipuri de Informații cu Caracter Personal pe care le putem colecta, utiliza, transfera și dezvălui:

 • Datele de contact: numele, adresa, adresa de email, numărul de telefon și alte informații de contact;
 • Experiență profesională:  CV, scrisoare de intenție, experiență profesională anterioară și/sau relevantă sau alte experiențe, educație, transcrieri sau alte informații pe care ni le furnizați în sprijinul unei cereri și/sau al procesului de aplicare și recrutare.
 • Ocuparea forței de muncă: Detalii privind tipul de loc de muncă pe care îl căutați sau este posibil să îl căutați, salariul curent și/sau dorit și alți termeni referitori la pachetele de compensații și beneficii, dorința de a vă reloca sau alte preferințe de angajare; informații referitoare la cererile anterioare făcute la  FMC, orice istoric anterior de angajare  cu  FMC  și/sau relație cu  angajații actuali ai FMC;
 • Cerințe în legatura cu munca: statusul autorizației de muncă, dacă este cazul; statusul vizei/permisului de ședere; licențe, permise și certificări profesionale și alte licențe profesionale; premii sau apartenențe profesionale; informații referitoare la referințe; orice restricții aplicabile (anticoncurență) din relațiile anterioare de muncă sau din rolurile anterioare; orice conflict de interese (alte  angajamente, membri de familie, persoane aflate în întreținere sau alte persoane apropiate din FMC în măsură să influențeze procesul de angajare);
 • Informații din procesul de recrutare:  Informații din interviuri și verificări telefonice pe care le-ați putea avea, dacă există, și informații legate de orice evaluare la care ați putea paticipa ca parte a procesului de verificare din cadrul interviului. Informații de referință și/sau informații primite în urma verificărilor de fond (dacă este cazul) sau din listarea dumneavoastră pe listele părților sancționate, inclusiv informațiile furnizate de terți,  cum ar fi referințele dumneavoastră, angajatorii anteriori, instituțiile de învățământ pe care le-ați urmat. Informații despre experiența dumneavoastră educațională și profesională din surse accesibile publicului, inclusiv online, pe care le considerăm relevante pentru aplicația dumneavoastră sau pentru o potențială aplicație viitoare (de exemplu, profilul LinkedIn); și/sau
 • Informații sensibile și/sau demografice furnizate în timpul procesului de depunere a cererii sau de recrutare cum ar fi sexul, informații despre cetățenia și/sau naționalitatea dumneavoastră, informații medicale sau de sănătate și/sau originea rasială sau etnică  (în conformitate cu legislația  locală aplicabilă);

Scopurile pentru care putem colecta, utiliza, transfera și dezvălui Informațiile cu Caracter Personal:

Informațiile dumneavoastră vor fi utilizate în scopul realizării procesului nostru de depunere a cererii și recrutare, care include:

 • Analiza cererii: Evaluarea aptitudinilor, calificărilor și intereselor dumneavoastră în raport cu oportunitățile noastre de carieră; verificarea informațiilor dumneavoastră și efectuarea de verificări de referință și/sau efectuarea de verificări ale istoricului (dacă este cazul/ permis de lege) dacă vi se oferă un loc de muncă; efectuarea proactivă a cercetării cu privire la experiența și abilitățile dumneavoastră educaționale și profesionale și contactându-vă dacă credem că ați fi potrivit pentru un rol la noi.
 • Comunicare: Comunicări cu dumneavoastră despre procesul de recrutare și/sau despre aplicația (cererile) dumneavoastră, inclusiv, în cazuri adecvate, informarea dumneavoastră cu privire la alte potențiale oportunități de carieră.
 • Respectarea legilor și  practicilor aplicabile: obligații de reținere (arhivare) și raportare a evidențelor, efectuarea de audituri, respectarea inspecțiilor guvernamentale și a altor solicitări din partea autorităților guvernamentale sau a altor autorități publice, răspunsul la procedurile juridice, cum ar fi citațiile, urmărirea drepturilor și căilor de atac legale, apărarea în cadrul litigiilor și gestionarea oricăror plângeri sau reclamații interne, efectuarea de investigații și respectarea politicilor și procedurilor interne, efectuarea de verificări ale listelor de părți sancționate și alte analize și verificări ale antecedentelor,  după cum ar putea fi necesar pentru un anumit rol conform legii și practicilor aplicabile,   legislației  și/sau interesului comercial legitim.

De asemenea, vom utiliza informațiile dumneavoastră pentru a proteja drepturile și proprietatea utilizatorilor noștri, a solicitanților, a candidaților, a angajaților sau a publicului, astfel cum este cerut sau permis de lege.
Dacă vi se oferă și acceptați un loc de muncă la Fresenius Medical Care, informațiile colectate în timpul procesului de depunere a cererii și de recrutare vor deveni parte a dosarului dumneavoastră de angajare.

Categoriile de terți neafiliați cu care FMC  poate partaja informații cu caracter personal:

 • Consilieri profesionali: consilieri profesioniști externi, cum ar fi consultanții externi
 • Furnizori de servicii: Companiile care furnizează produse și servicii către FMC,  așa cum este descris mai sus,  cum ar fi agențiile de recrutare sau, inclusiv, în scopul analizării / verificării antecedentelor, furnizarea de sisteme informatice și suport pentru prelucrarea datelor solicitanților. Acești furnizori de servicii pot fi localizați în afara țării în care locuiți sau a țării în care se află poziția pe care ați solicitat-o
 • Autorități publice și guvernamentale: Entități care reglementează sau au jurisdicție asupra FMC, cum ar fi autoritățile de reglementare, autoritățile de aplicare a legii, organismele publice și organismele judiciare,  în special în cazul anchetelor din partea acestor autorități.
Documente însoțitoare ale candidaturii dvs.
Pentru a selecta mai multe fișiere deodată, mențineți apăsată tasta SHIFT sau CTRL când selectați