Evaluarea și definirea progresiei BCR

Evaluarea cronicității

La pacienții cu RFG <60 ml/min/1,73 m2 (RFG categoriile G3a-G5) sau markeri de afectare renală, vedeți antecedentele și măsurile luate anterior pentru a determina durata bolii renale.1

  • Dacă durata este de peste 3 luni, BCR este confirmată. Urmați recomandările pentru BCR.1
  • Dacă durata nu depășește 3 luni sau este neclară, BCR nu este confirmată. Pacienții pot avea BCR sau boală renală acută (inclusiv leziune renală acută) sau amândouă și testele trebuie repetate.1

Evaluarea cauzei

Evaluați contextul clinic, inclusiv istoricul familial și personal, factorii sociali și de mediu, medicația, examenul fizic, testele de laborator, imagistica și diagnosticul patologic pentru a determina cauza bolii renale.1

Evaluarea RFG

Pentru evaluarea inițială sunt recomandate creatininemia și RFG estimată.1

De asemenea este sugerată utilizarea de teste adiționale (cystatina C sau clearance) pentru confirmare în circumstanțe specifice când eRFG bazată pe creatininemie este mai puțin precisă.1

Evaluarea albuminuriei

Pentru testarea inițială a proteinuriei se recomandă testarea din prima urină de dimineață a următoarelor: raportul albumină/creatinină, raportul proteine /creatinină în urină, teste calitative cu benzi cu reactivi cu citire automată sau cu citire manuală.1

Se recomandă ca în loc de raportarea singură a albuminuriei sau a proteinuriei să se asocieze și raportul albumină/creatinină și raportul proteine /creatinină în eșantioane de urină neprogramate.1

Termenul de microalbuminurie nu trebuie să mai fie utilizat de laboratoare.1

Definiția progresiei bolii

La pacienții cu BCR evaluați RFG și albuminuria cel puțin o dată pe an. La pacienții cu risc crescut de progresie a bolii și/sau dacă măsurătorile vor impacta decizia terapeutică, evaluați RFG și albuminuria mai des. Tabelul de mai jos arată numărul minim recomandat de vizite.1