Îngrijire BCR

Physician and patient
Managementul progresiei BCR

Managementul progresiei BCR se adresează unui număr mare de factori cunoscuți ca fiind asociați cu progresia bolii. NephroCare sprijină și încurajează aplicarea unei strategii comune bazate pe adoptarea bunelor practici medicale cuprinse în ghidul KDIGO pentru evaluarea si managementul BCR. Pornind de la acestea NephroCare recomandă spre exemplu măsuri generale privind stilul de viață care îmbunătățesc condiția cardiovasculară, controlul TA, întreruperea sistemului renină-angiotensină-aldosteron și tratament, după cum urmează.

Trimiterea la specialist

Trimiterea pacienților cu BCR la specialist este recomandată în următoarele circumstanțe:

  •  Leziune renală acută (AKI) sau scădere marcată și persistentă a RFG;
  • RFG <30 ml/min/1,73 m2 (RFG categoriile G4-G5);
  • Albuminurie semnificativă (ACR ≥300 mg/g [≥30 mg/mmol] sau AER ≥300 mg/24 ore, aproximativ echivalent cu PCR ≥500 mg/g [≥50 mg/mmol] sau PER ≥500 mg/24 ore);
  • Hematurie persistentă și neexplicată, eritrocite 420/ câmp de mare putere
  • BCR și HTA refractară la tratament cu 4 sau mai multe antihipertensive;
  • Anomalii persistente ale potasemiei;
  • Litiază renală recurentă sau extensivă;
  • Boală renală ereditară.1