Mențiuni legale

Identificare

Publicat de
Fresenius Nephrocare Romania Srl, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 19-21, Et. 3, Baneasa Business Center, sector 1 Bucuresti
comerțului: Bad Homburg, HRB 5748, Nr. TVA: DE 812033564 Consiliul de administrație: Marco Kiene, Arnold Pieper, Dr. Olaf Schermeier, Dominik Wehner, Harry de Wit
email: contact(at)nephrocare.com

Drepturi de autor

Copyright© Fresenius Nephrocare Romania Srl 2000-2016. Toate drepturile rezervate.
Textul, imaginile, grafica, fișierele de sunet, fișierele de animație, fișierele video și aranjamentul lor pe site-urile de internet ale Fresenius Medical Care sunt toate supuse dreptului de autor și altor protecții ale proprietății intelectuale. Aceste obiecte nu pot fi copiate pentru uzul comercial și nici nu pot fi modificate sau repostate pe alte site-uri. Unele dintre site-urile de internet ale Fresenius Medical Care conțin de asemenea imagini sau alte fișiere care sunt supuse drepturilor de autor ale furnizorilor acestora.
Aveți dreptul să navigați acest site și să reproduceți extrase prin imprimare, descărcare pe un hard disk și distribuire către alte persoane, dar numai în toate cazurile privind scopurile necomerciale, informaționale și personale.

Mărci comerciale

Dacă nu este indicat altfel, toate mărcile comerciale afișate pe site-urile de internet ale Fresenius Medical Care au fost înregistrate în diverse țări și sunt supuse drepturilor de marcă ale Fresenius Medical Care și sunt în proprietatea sau sub licența Fresenius Medical Care și a afiliaților săi.

Nicio garanție sau reprezentare / Conținut

Aceste informații sunt furnizate de Fresenius Medical Care „ca atare“ și fără niciun fel de garanție, expresă sau implicită, inclusiv (dar fără a se limita la acestea) orice garanții implicite de vandabilitate și conformitate cu un anumit scop sau de neîncălcare. Deși informațiile furnizate sunt considerate a fi corecte, ele pot conține erori sau inexactități. Informațiile conținute de acest site sunt furnizate numai în scopul informării generale și nu constituie sfaturi de afaceri, medicale sau alte sfaturi profesionale. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru orice prejudicii sau pierderi care pot apărea ca urmare a utilizării informaţiilor conţinute de acest site.

Declaraţii anticipative

Acest site conţine declaraţii anticipative bazate pe convingerile conducerii de la Fresenius Medical Care. Când pe acest site sunt folosite cuvinte cum ar fi „a anticipa“, „a crede“, „a estima“, „a aștepta“, „a intenţiona“, „a plănui“ şi „a planifica“, acestea au ca scop identificarea declaraţiilor anticipative. Acestea pot implica riscuri şi incertitudini, incluzând progresele tehnologice în domeniul medical, cererea de produse şi de acceptare pe piaţă, influenţa condiţiilor economice, impactul produselor concurente şi de stabilire a preţurilor, rata de schimb valutar şi alte riscuri. Aceste declaraţii anticipative reflectă opinia societății Fresenius Medical Care la data când au fost făcute cu privire la evenimente viitoare şi sunt supuse unor riscuri şi incertitudini. Toate aceste declaraţii anticipative se bazează pe estimări şi supoziții făcute de conducerea societăţii cu convingerea că sunt rezonabile, deşi, în mod inerent, sunt incerte şi dificil de prezis. Rezultatele sau experiența reale pot fi substanțial diferite de aceste declaraţii. Fresenius Medical Care declină orice fel de intenție sau obligaţie de a actualiza aceste declaraţii anticipative.

Nicio licență

Fresenius Medical Care a urmărit să realizeze un site de internet inovator și informativ. Cu toate acestea, vă rugăm să înţelegeţi că Fresenius Medical Care trebuie să-şi protejeze proprietatea intelectuală, inclusiv brevetele, mărcile comerciale şi drepturile sale de autor. În consecinţă, vă rugăm să aveți în vedere faptul că Fresenius Medical Care nu acordă niciun fel de licenţă asupra drepturilor sale de proprietate intelectuală prin intermediul acestui site de internet.

Hyperlink-uri

Hyperlink-urile conţinute de site-ul nostru web nu reprezintă o recomandare. Noi nu verificăm dacă informaţiile sunt exacte sau corecte. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru daunele care pot rezulta din utilizarea acestor informaţii.